Európa iszlám megszállása

Józan érveim a liberális bevándorláspolitika ellen

Hogyan legyen egy ellenzéki politikus kontraproduktív?

2016. május 15. 16:00 - aLEx

Szigetvári Viktor és Németh Szilárd vitája az ATV adásában a kényszerbetelepítésről

 

Előző blogbejegyzésemben arról írtam, Tamás Gáspár Miklós hogyan sugalmazza a gondolatot, hogy aki ellenzi a menekültek kényszerbetelepítését, vagy általában csak a liberális bevándorláspolitikát, az rasszista és idegengyűlölő. Jelen cikkemben pedig – Szigetvári Viktornak és Németh Szilárdnak azt atv adásában lezajlott vitáján keresztül – azt szeretném bemutatni, hogyan hatalmasodik el a rosszindulatra alapozott táborelvű árokásás a közéletben, és az ellenzéki oldalon hogyan válik mindez kontraproduktívvá. Mindkét esetben a levont következtetésem azonos: teljesen elhibázott és kontraproduktív a „demokratikus ellenzék” antifasiszta összefogásra alapozott kampánystratégiája a kormánypártokkal szemben. Nézzük ezt most részletesen az atv-vitával kapcsolatban!

Oldaltól függetlenül bármilyen politikus lehet kontraproduktív, de lévén, hogy baloldali szavazó vagyok, engem a baloldal teljesítménye érdekel. Írásom címében mégsem a „baloldali” jelzőt használom, ennek oka az, hogy véleményem szerint nincs (azaz nem létezik) baloldali parlamenti párt Magyarországon, hanem kifejezetten jobboldali pártok bitorolják a baloldaliságot. Évek óta nem is használom a „baloldal” szót a közéleti írásaimban, hanem szisztematikusan „álbal” (értsd álságos baloldal) néven illetem őket. Hogy most mégsem ezt teszem, annak oka, hogy Szigetvári Viktor, az Együtt társelnöke – a Wikipédia szerint – 2009-ben konzervatív-liberálisként határozta meg a politikai nézeteit. Ezt az információt leellenőrizni nem tudtam, de ha így igaz, akkor kizárt, hogy baloldali volna. Ezért egyszerűen megkerülöm a problémát, és „demokratikus ellenzéki” politikusként definiálom. Ezt a kifejezést pedig azért teszem idézőjelbe, mert az én demokrácia-igényszintemet a „nyugatos típusú” demokrácia majmolása nem elégíti ki, ez nem több mint csupán a pénz demokráciája.

 

A történtek ismertetése

A történet megtekinthető az atv weboldalán, én a mandiner migrációval kapcsolatos híreiből ismerem. Az atv így kommentálta az esetet: „A Fidesz alelnöke annyira kiakadt, amikor Szigetvári Viktor kvázi azt sugallta róla: burkoltan zsidózott, hogy kiviharzott a stúdióból a beszélgetés végén.”

 

Olvastam Stumpf András véleményét is, aki egyszerűn úgy kommentálta a történteket, hogy Szigetvári Viktor, az Együtt társelnöke „leantiszemitázta” a Fidesz alelnökét. Szerinte Németh Miklós jól tette, hogy kivonult, mert az ilyen rágalomra nem lehet és nem is szabad válaszolni.

Nézzük, hogy mit ír erről maga Szigetvári Viktor! A Facebook oldalán megtaláljuk a választ.

Németh Szilárd mai vitánkban képtelen volt megvédeni a kormány kvótás népszavazását és a Fidesz nyílt, értelmetlen, Európa-ellenes gyűlöletpolitikáját. Megint csak össze-vissza beszélt nem létező veszélyekről és terrorfenyegetésről, idegen érdekekről és külső erőkről.

Amikor pedig burkolt zsidózásával szembesítettem, másodpercekig csak magyarázkodott, majd egyszerűen felállt, és kirohant. A hazudozás megy csak, de ha az igazsággal szembesítjük őket, elmenekülnek.

Az Együtt majd lefordítja magyarra Orbánék gyáva és gonosz nyelvezetét. Hogy amikor Sorosoznak meg idegen ügynököznek, akkor zsidóznak. Hogy amikor úgymond nemzeti tőkésosztályt építenek, akkor közpénzt lopnak. Ők félrebeszélnek, mi magyarul. Hogy mindenki értse, mi folyik itt.

A Fidesz csak az erőből ért. Ezért kell vállalni a vitákat, mert csak így lehet az ellenzéki győzelemért tenni.”

Mi az, amit én táborelvű árokásásnak nevezek a történetben? A rosszindulat, a túlzások és a másik fél magatartásában a negatív elemek túlhangsúlyozása.

Azt senki nem vitatja, hogy a kormány az állampolgároknak a menekültekkel szemben táplált jogos félelmeire alapozza a stratégiáját, sőt, rájátszik ezekre. Ezzel próbálja manipulálni a közvéleményt a kvótanépszavazás kérdésében. De amennyiben az állampolgárok félelmei jogosnak tekinthetők, nem minősíthetjük azokat rasszizmusnak, vagy az idegengyűlölet megnyilvánulásának. Ennek megfelelően a kormány bevándorláspolitikáját sem jogos idegengyűlölettel jellemezni. Ez durva túlzás! Táborelvű árokásás az ellenzék részéről nem tudomásul venni, hogy a kormány bevándorláspolitikája igen komoly pozitív elemeket is tartalmaz. ( Figyelem! Ezzel a kijelentésemmel egyáltalán nem mondtam, hogy egyetértenék a kormány bevándorláspolitikájának egészével és az állampolgárok jogos félelmeivel való visszaéléssel.)

De ha a kormány manipulálni igyekszik a közvéleményt, akkor a „demokratikus ellenzék”, jelen esetben Szigetvári Viktor, az Együtt társelnöke ugyanezt teszi, a közvéleményt próbálja manipulálni az állampolgároknak az antiszemitizmustól, a rasszizmustó és a fasizmustól való félelmeire alapozva.

Elég megnézni a belinkelt videóban Szigetvári Viktor arcát. Látni rajta, mennyire élvezte a jelenetet. Vélelmezem, hogy tudatosan készült a pózra, hogyan fogja jól leégetni Németh Szilárdot.

Németh Szilárd beszédkészsége nem igazán magas fokú, a műveltségét sem vélem annak. Meglehetősen fárasztó hallgatni a beszédét, ettől függetlenül érteni vélem, amit mond. Nem ismerem Németh Szilárdot, nem tudom megítélni a zsidókhoz való viszonyát, és nem tudhatom, hogy Szigetvári Miklós vádjai megállják-e a helyüket. Lehet ugyan azt mondani, hogy a Fidesz politikája fasisztoid jellegű, ez vélemény kérdése. De az nem vélemény kérdése, hogy Németh Szilárdot burkolt zsidózással vádolja. Ilyet csak akkor mondjon egy politikus, ha bizonyítani tudja az ellenfeléről tett állítását! Máskülönben nem lepődnék meg azon, hogy a Fidesz alelnöke becsületsértésért feljelentené.

 

A burkolt zsidózásról

Térjünk rá konkrétan a „Sorosozásra”, meg „idegen ügynöközésre”, amely állítólag kimeríti a burkolt zsidózás fogalmát. Ezt az állítást én vitatom. Jómagam nem szoktam zsidózni, de Soros Györgyöt én is szoktam emlegetni. Amikor Soros Györgyre, vagy inkább Gerge Soros magyar származású amerikai pénzemberre gondolok, akkor olyan minőségében teszem ezt, mint aki a pénzével a saját vélt érdekeinek megfelelően próbálja befolyásolni a magyar politikát. A menekültválság dolgában is ezt teszi, ráadásul ezzel nem csak a magyar politikát próbálja befolyásolni. Teszi ezt valamiféle neoliberális-neokonzervatív indíttatásból, hogy az európai gazdaságnak a menekültek olcsó munkaerejére van szüksége. Eszembe sem jut az a kérdés, hogy George Soros zsidó származású, ebből a szempontból ez teljesen irreleváns. Úgy gondolok rá, mint a globális kapitalizmus pénzügyi háttérhatalmának egy tipikus figurájára. Ha valaki ebbe burkolt zsidózást vél beleképzelni, arra azt mondom, hogy a saját beteges félelmeit vetíti ki rám. Forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez! Ennyit a „Sorosozásról”

Az „idegen ügynöközésről” pedig azt tudom elmondani, történelmi tény, hogy a „demokratikus ellenzék” kormányon nem igazán a magyar nép érdekeit képviselte sem az Európai Unióval, sem az Egyesült Államokkal szemben, hanem a globális kapitalista komprádor burzsoázia érdekének megfelelően járt el. A menekültválsággal kapcsolatban is általában elmondható, hogy egy politikusnak minden körülmények között a megbízóját, a magyar társadalmat kellene képviselnie, amelyről viszont elmondható, hogy véleményem szerint legkevesebb 60-80 százaléka ellenzi a menekültek kényszerbetelepítését. És ehhez a táborhoz nagyon sok baloldali szavazó is csatlakozni fog. Ha egy magyar politikus ennek ellenére rá kívánja kényszeríteni Brüsszel és Angela Merkel döntéseit a magyar társadalomra, az teljesen bizonyosan nem a magyar társadalom érdekeit képviseli. Következésképpen nem is lehet más, mint „idegen ügynök”, másképpen szólva „labanc érzületű” magyar. Nincs is mit vitatkozni rajta.

Jóindulatú feltételezés volna azt gondolni, hogy butaságból, vagy tévedésből teszi ezt egy politikus, és nem azért, mert „labanc”, de éppen az ilyen tévedésnek a kivédését célozza a népszavazás. Vagyis aki a népszavazást ellenzi, az a tévedés lehetőségét sem akarja kizárni. Ezt a lehetőséget azonban Szigetvári Viktor Németh Szilárddal szemben tanúsított rosszhiszemű magatartása – a burkolt zsidózás vádja – zárja ki.

Aljas dolognak tartom mindezt a burkolt zsidózás vádjával szőnyeg alá seperni!

 

A kontraproduktivitásról

Nem szándékozom azt hangsúlyozni, hogy milyen kihatása lehet a 2018-as választásokra, hogy a „demokratikus ellenzék” az Európai Unió neoliberális akaratát próbálja rákényszeríteni a magyar társadalomra. Egyértelmű, hogy folytatják a menetelést a politikai süllyesztő felé. Ők tudják, ebbe én nem kívánok beleszólni. Sőt, azt mondom, csak menjenek minél gyorsabban, hogy elkezdhessük végre egy új, egy igazi baloldal létrehozását. Ne rontsák az esélyeinket tovább! Fontosabbnak gondolom inkább azt vizsgálni, hogy miért megy bele a „demokratikus ellenzék” ebbe az öngyilkosságba? Ennyire buták volnának? És azt kell mondjam, hogy ez lehetséges.

Volt idő, amikor Szigetvári Viktor úgy gondolta, hogy az MSZP-nek nem szabad átvennie a Fidesz módszereit és stílusát, mert abban az ellenfél sokkal jobb. Hogy Szigetvári Viktor mégis, maga is az „antifaxista összefogásnál” és a táborelvű árokásásnál kötött ki, annak oka kell legyen! Gúnyból írom így, mert a fogalom véletlenül sem azonos az antifasiszta összefogással. Most ugyanis a magyar nép akarata ellen próbálnak az „idegen ügynökök” összefogni. A magyar társadalom 60-80 százalékát véleményem szerint nem lehet fasisztának tekinteni! Nem vagyok Fidesz-szavazó. De az a véleményem, hogy a választópolgárok túlnyomó többségét nem lehet „lefasisztázni”!

Mégis, mi lehet az oka annak, hogy Szigetvári Viktor is az „antifaxista összefogáshoz” csatlakozott és ilyesféle táborelvű árokásásra adta a fejét? Ennyire elfogytak az érvek? Ennyire beszűkült a „demokratikus ellenzék” cselekvési tere? A neoliberális agytröszt ennyire rövid pórázon tartja őket? Valószínű, hogy ez mind, együtt igaz. De nyugodtan hozzá vehetjük még azt is, hogy a rendszerváltáskor elkövetett hazaárulás béklyója fogva tartja őket, nem engedi, hogy bármilyen politikai kérdésben beismerést tegyenek. Mert annak egészen biztosan a politikai süllyesztő volna az eredménye. Így egy kicsi esély – ha elméleti is – mégis van a túlélésre.

 

 

 

Hát így legyen egy „demokratikus ellenzéki” politikus kontraproduktív. A Fideszt eddig is ők tették naggyá, úgy hozták össze neki a 2/3-ot. De még azt is megélhetjük, hogy a weimari köztársasághoz hasonlóan sikerülni fog nekik a szélsőjobboldalt is hatalomra juttatni. Szerencsénk lesz 2018-ban, ha a Fidesz marad hatalmon. De ahogy elnézem, sem Tamás Gáspár Miklóson, sem Szigetvári Viktoron nem fog múlni a dolog.

Sajnos az ilyen táborelvű árokásásnak messze ható következményei lesznek. Amihez egy évtized elég volt szétverni, helyrehozni sokkal több időre lesz szükség. Szerintem Szigetvári Viktor ilyesmire egyáltalán nem gondol, amikor teret enged a saját politikai megfontolásainak.

 

 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://europa-iszlam-megszallasa.blog.hu/api/trackback/id/tr528718666

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.