Európa iszlám megszállása

Józan érveim a liberális bevándorláspolitika ellen

Migránsválság és az Európai Uniós impotencia

2016. január 28. 14:00 - aLEx

Nemakarásnak nyögés a vége!

 

 

Egy rövid hír, amit változtatás nélkül veszek át a Bal-Rad portáltól, és mutatom be önálló szövegdobozban, hogy a saját szavaimtól elkülöníthető legyen. A címe Frontex: lehetetlen a menekülteket visszatartani. A hír hitelességét nem vonom kétségbe. Szeretném felhívni a figyelmet arra, a hírrel kapcsolatos értelmezési problémák származhatnak a média hibájából is.

A blogbejegyzésem nemcsak az európai uniós bürokrácia lajhár tempóját mutatja be, de komoly szemléletbeli problémákat is felvet.

 

Még ha az Égei-tengeren a jelenleg járőröző hajók többszörösét vetnék is be, a nemzetközi jog miatt akkor sem lehetne visszatartani a menekülteket attól, hogy Törökországból Görögországba jussanak – jelentette ki az APA osztrák hírügynökségnek nyilatkozva az európai uniós határőrizeti ügynökség (Frontex) szóvivője.

Ewa Moncure a hétfőn közzétett interjúban elmondta, hogy a nemzetközi jog értelmében tilos visszavinni Törökországba azokat a menedéket keresőket, akik esetében még nem folytattak le menekültügyi eljárást.

“Csak azt tehetjük, amit a nemzetközi jog megenged számunkra. A non-refoulement (a visszaküldés tilalmának) elve szerint a migránsokat nem lehet egyszerűen visszaküldeni, nekik ugyanis joguk van a menekültügyi eljáráshoz” – hangsúlyozta a szóvivő.

A Frontexnek jelenleg 15 hajója támogatja a görög parti őrség munkáját az Égei-tengeren.

“A tengeren csak kutatási- és mentési missziókat teljesíthetünk, a migránsokat pedig a partra kell juttatnunk a menekültügyi eljárás lefolytatásához” – ismertette Moncure.

Mint elmondta, azokat, akik nem nyújtanak be menekültjog iránti kérelmet, vissza kellene toloncolni, viszont ez sem lehet “közvetlenül a tengeren keresztül”. “Ez törvénytelen lenne, ezért először megfelelő papírokra van szükség ahhoz, hogy a visszatoloncolást végre lehessen hajtani”. Bár ez “bizonyos meghatározott feltételek mellett” már lehetséges, de csakis az érintett országok közötti megfelelő kétoldalú egyezmény alapján – mutatott rá a Frontex szóvivője. Hozzátette: Görögország és Törökország esetében jelenleg nem ez a helyzet.

Mint mondta, tudomása szerint pillanatnyilag nincs lehetőség arra, hogy a menekülteket az Égei-tengeren visszatartsák attól, hogy Görögországba menjenek. A helyzeten tehát a hajók nagyobb száma sem változtatna semmit – tette hozzá. “A kérdés az, mit lehetne akkor velük tenni” – mondta Moncure.

 

Nikosz Kociasz görög külügyminiszter hasonlóképp nyilatkozott hétvégén a témában.

“Ha meg akarnánk állítani a menekülteket, háborút kellene indítanunk ellenük. Bombáznunk kellene őket, a hajóikat el kellene süllyesztenünk, őket meg hagynunk kellene megfulladni” – sorolta a tárcavezető, aki szerint másképp nem lehetséges a tengeri határ biztosítása. “Ez azonban ellentmond az emberiességnek, az uniós jognak és a nemzetközi egyezményeknek is. Ez a lehetőség így ki van zárva” – mondta Kociasz a berlini die tageszeitung (taz) című napilapnak. (MTI)

 

Kérdések és észrevételek, amelyek bennem felmerülnek

  1. Bravó! Egy év kellett a Frontexnek ahhoz, hogy ezeket a ténymegállapításokat tegye. Tessék mondani, mi az, amit még nem tudunk? Amire még ezután kell rájönni?
  2. Ha valamilyen jogi akadálya van a visszatoloncolásnak, akkor már régen kezdeményezni kellett volna ezeknek a tisztázását és a nemzetközi jog módosítását, mert az nem felel meg a mai igényeknek. Erre egy év alatt nem lehetett rájönni?
  3. Ha jól értem ezt a cikket, akkor a jelenlegi körülmények között szolgálatot teljesítő 15 Frontex hajó is teljesen fölöslegesen segít be a görög parti őrségnek. Érdemi hasznuk legfeljebb az életmentésben lehet, de a migrációs válság megoldásában nem.
  4. Ha a migránsokat nem lehet visszautasítani mielőtt a menekültügyi eljárás lezárult volna, akkor a következtetés nyilvánvaló: tessék felgyorsítani a menekültügyi eljárást!
  5. Nem értem azt a részt, amely arról szól, hogy „akik nem nyújtanak be menekültjog iránti kérelmet, vissza kellene toloncolni”. Akkor minek vannak ott egyáltalán ezek a menekültek?
  6. Ezt sem értem: „először megfelelő papírokra van szükség ahhoz, hogy a visszatoloncolást végre lehessen hajtani”. A bevándorlók azzal védik ki a kitoloncolást, hogy nincsenek irataik? Hisz ez nonszensz! Hát persze, hogy nem lesznek irataik, hogy ne lehessen visszatoloncolni őket. De majd ha érdekük lesz, akkor majd előkerülnek a szíriai útlevelek a kabátbélésből, igaz?
  7. Mit jelent az, hogy “közvetlenül a tengeren keresztül”? Ha nem lehet tengeri úton visszavinni őket, akkor vegyenek igénybe szárazföldi határátkelőhelyet! Vagy légi úton oldják meg! Ha nem erről van szó, akkor tessék érthetően fogalmazni!
  8. Azt külön is kénytelen vagyok megkérdezni, hogy miért volt Angela Merkel tavaly ősszel Törökországban, ha még a Görögország és Törökország között fennálló kétoldalú kapcsolatokban rejlő akadályokat sem tudták tisztázni?

 

A továbbiakban külön is vizsgálni szeretném a leginkább fontos kérdéseket, hogy a bevándorlásnak egy újszerű formája jelent meg, a tömeges elözönlés, amelyről le kell szögezni, hogy terrorisztikus jelleget ölt, és amelynek úgy tűnik lényeges eleme, hogy a menekültek a személyazonosságot igazoló iratik hiányával élnek vissza. Mindez ellen pedig védekezési lehetőséget kell teremteni a nemzetközi jogban. Az Európai Uniónak ezt fel kellene ismernie! Nem szabad megengedni azt, hogy az alternatíva egyedül a menekültek bombázása és vízbe fojtása legyen, mert bárhogyan nézzük is, de a nemzetközi jogi tisztázatlanság a szélsőségek irányába tereli az eseményeket. Lásd erről a görög külügyminiszter szavait. Azt szándékosan nem is idézem, hogy a Bal-Rad hogyan kommentálja az eseményeket, mert az ilyesfajta uszítást igyekszem elkerülni. De a liberális struccpolitika (és impotencia) ugyanúgy a szélsőségek irányába hajtja az eseményeket, csak erről sem beszélünk.

 

A bevándorlás terrorisztikus formája

Ez egy új, eddig ismeretlen jelenség. Egyrészt a bevándorlás tömeges mérete miatt, amely Európa szabályszerű elözönlését jelenti, és amellyel a határőrizeti szervek egyszerűen képtelenek megbirkózni. Láttuk ezt már a görög-macedón határon is még tavaly nyáron, amely kis híján tragédiába torkollott. De ugyanez megfigyelhető volt Röszkénél is, vagy a szlovén-osztrák határon.

A menekültek egyszerűen eltolják maguk elől az akadályokat, legyen az akár államhatár. Ha tetszik, ha nem, ez erőszakos cselekmény, ez jogi alapot teremt arra, hogy terrorisztikusnak nevezzük a migrációnak ezt a formáját. De ez a terrorisztikus jelleg kifejeződik sok minden másban is, ami a menekültek Európán való végigvonulása során megnyilvánul. Egyszerűen kényszerhelyzetbe hozzák a bevándorlási hatóságokat, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy a helyzet kezelhetetlenné válik.

Alapvetően terrorisztikus jellegű az illegális bevándorlás. Holott volna lehetősége a menekülteknek legálisan is átlépni a határokat, de nyilvánvalóan nem erre törekednek. Az Európai Uniónak feladata volna vizsgálni ennek okait. Vélelmezem, hogy ennek ugyanaz az oka, mint annak, hogy a menekültek jelentős része személyazonosságot igazoló iratok nélkül szándékozik menekültjogi kérelemmel élni.

 

A személyazonossági iratok hiányának kérdése

Valóban oka lehet annak, hogy valaki iratok nélkül érkezik Európába. Például az, hogy az Égei-tengerbe vesztek az iratai. Vagy úgy kellett menekülnie Szíriából, hogy nem tudta magához venni azokat. De ez csak a menekültek egy kis részére lehet igaz. A menekültáradat ugyanis nagyon tervszerű jelleget mutat. Alapos okkal feltételezhető, a logisztika része az is, hogy iratok nélkül kívánnak menekültstátuszért folyamodni. Ennek oka nemcsak az lehet, hogy a kérelmező a személyazonosságát kívánja meghamisítani, mert menekült státuszra nem volna jogosult, sőt nemcsak az, hogy egy terrorista a személyazonosságát próbálja  leplezni, hanem alapvetően oka lehet a menekültek regisztrációjának lassítási szándéka is. Vagyis mindez tudatosságot és szervezettséget feltételez és része lehet egy Európa elleni összeesküvésnek.

Nem kell, hogy ezt nekem bárki elhiggye, de igenis végig kell gondolni! A menekültek ugyanis nem Szíriából menekülnek, hanem török menekülttáborokból indultak el Európa felé. Megkérdezem, hogy miközben a menekültek esetleg évekig éltek Törökországban, ott mivel igazolták a személyazonosságukat? Egyáltalán milyen a török menekültügyi rendszer? Regisztrálják a menekülteket, és iratokkal ellátják őket, ha azokkal nem rendelkeznek? Vagy csak úgy vannak, ki tudja hányan és ki tudja hol? Mellesleg Törökországról ezt is el tudom képzelni… De Angela Merkelnek nem lett volna feladata, hogy ezt tisztázza, amikor ott járt?

Az iratok nélkül érkező menekültek nyilvánvalóan a saját regisztrációjukat nehezítik meg, és látszólag önnön érdekeikkel ellentétes módon viselkednek. Hacsak nincs ennél egy magasabb szintű logikai érv, amely arra vonatkozik, hogy a menekültek egységes érdeke a regisztráció lassítása, melynek célja a minél nagyobb káoszkeltés és az Európai Unió minél nagyobb politikai-gazdasági destabilizálása.

 

 

Ezért nem tudom elfogadni, amikor a Frontex egy felelős képviselője még egy év eltelte után is az iratok hiányára hivatkozik. De ugyanígy nem tudom elfogadni azt sem, amikor egy év eltelte után is a nemzetközi jog problémás voltával takaródznak. Hol voltak, és mit csináltak egy éven keresztül ezek az emberek? Ideje volna ezeket egyenként leváltani a hivatalukból.

Amúgy meg kilátszik a lóláb! Nemakarásnak nyögés a vége! Egészen idáig hallatszik, ahol írom ezt a bejegyzést…

A vége ennek a tutyimutyiságnak tényleg az lesz, hogy előbb-utóbb valahol eldördül az első néhány lövés, vagy netán az Európai Unió kiszenved a nagy tehetetlenségében. S akkor Angela Merkel tényleg elkönyvelheti majd magának, hogy kancellársága alatt sikerült szétesni hagynia a nagy művet. A realitás ebből azonban határozottan látszik: lassacskán célszerű megfontolni a kérdést, akarunk-e tagja maradni annak az Európai Uniónak, amely menekültkvótákat akar ránk kényszeríteni, anélkül, hogy a mi jólétünkkel törődne egy pillanatig is. Angela Merkel hívta őket, kínlódjanak velük a németek. Ezt a kérdést egy népszavazással el lehet dönteni, melyen természetesen a multikulturalizmus híveinek is jogukban áll szavazni.

 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://europa-iszlam-megszallasa.blog.hu/api/trackback/id/tr888326438

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.